بی هویتی و غریبه شدن زنان با آموزه های دینی و فرهنگی

خبرنگاران، گروه جامعه، دکتر سوسن قهرمانی: دنیا بینی غرب فرد محور است و بر همین اساس و با توجه به هدف نیل افراد جامعه به بیشترین منافع مادی و کسب رفاه ظاهری سیاستگذاری ها، رفتارها و عملکردهای دولت ها نیز در همة زمینه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تنظیم می گردد.

بی هویتی و غریبه شدن زنان با آموزه های دینی و فرهنگی

غرب در این زمینه بسیار جامع و باتوجه به همه ابعاد برنامه ریزی می نماید و قرنهاست که براساس تجربیات کسب گردیده و مطالعات انجام داده و استفاده از اتاق فکرهای متشکل از افراد صاحب نظر توانسته است سلطة خود را در همة این زمینه ها به دنیا تحمیل نماید. کار بسیار پیچیده ای که در این زمینه موفق به انجام آن گردیده اند که متفاوت ولی هم سو با سلطة سیاسی، نظامی و اقتصادی برای کنترل دنیاست، سلطة فرهنگی و علمی فنی است که به مراتب خطرناک تر از سایر انواع سلطه می باشد.

در اینجا فکر انسان های دیگر به زنجیر کشیده می شود که بعضاً منجر به تبدیل انسان ها به سربازان بی جیره و مواجب برای تحقق اهداف غرب می شود. تقلید کورکورانة مراکز علمی (چه علوم انسانی چه سایر علوم) و فنی ما از نسخه های پیچیده گردیده توسط غرب بدون در نظر دریافت دنیا بینی آنان صورت می گیرد.

در جوامع با دنیا بینی خدا محور، تناقض فاحشی در آنچه غربی ها می خواهند و انجام می دهند با آنچه ما باید انجام دهیم وجود دارد و بنابراین استفاده از برنامه های آنان در جوامع ما باعث ایجاد سردرگمی و از دست دادن اصالت وجودی می شود.

ما نیز به جای حرکت برای کسب تعالی و قرب الهی به علاقمندی به رفاه ظاهری جذب می شویم و آنهم در حالی که کسب رفاه به تنهائی نمی تواند هدف غائی ما باشد.

یک موضوع قابل لمس آن نیز بحث علوم انسانی و زنان است که نتیجة تسلیم جوامع نظیر خودمان را می توانیم بصورت خیلی واضح در همة سطوح جامعه مشاهده نمائیم که شاید عمده ترین این تآثیر بی هویتی و غریبه شدن بسیاری از زنان (البته محدود به زنان نیست و همه جامعه را دربر می گیرد) با آموزه های دینی و فرهنگی خودماست.

غرب کوشش نموده است (که باید اذعان نمود که موفق هم بوده است) تا جوامع خود را نسبت به سایر جوامع پیشرفته تر و بهتر و برخوردار از توانمندی های بالاتر و رفاه و آسایش قابل توجه تر معرفی نماید و بطور همزمان نیز کوشش نموده است تا سایر جوامع را عقب مانده و ضعیف تر نشان دهد و به دیگران بقبولاند که تنها راه کسب صندلی بالاتر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقلید و پیروی سایر جوامع از غرب می باشد.

به همین خاطر تمرکز بیشترین در نابودی ریشه های فرهنگی و مذهبی جوامع نظیر ما دارد و کوشش دارد تا تاریخ کهن ما را نیز مخدوش جلوه دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه

منبع: خبرگزاری مهر

به "بی هویتی و غریبه شدن زنان با آموزه های دینی و فرهنگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بی هویتی و غریبه شدن زنان با آموزه های دینی و فرهنگی"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید